Výzkum

 

Dr. Wiebke Neberich

Víme, jakou rychlostí bijí srdce milionů singles z celé Evropy

 

Každým rokem hledá přibližně 13 miliónů nezadaných lidí z 25 evropských zemí svého vysněného partnera pomocí portálu eDarling. Základem jejich hledání je vědecky podložený osobnostní test obsahující přes 280 otázek, které se týkají individuálních zálib, životních hodnot, osobních údajů, struktury osobnosti a vlastností, které by měl mít budoucí partner.

 

Vyhodnocení dotazníku slouží jako základ k určení kompatibility potenciálních partnerů. eDarling se snaží zvýšit kvalitu zprostředkování tím, že se nespoléhá jen na výsledky dotazníku, ale vyhodnocuje i reakce uživatelů na návrhy doporučených partnerů, způsob komunikace mezi uživateli a jejich chování.

 

Spolupráce s významnými univerzitami

 

Od začátku roku 2011 eDarling spolupracuje s významnými odborníky, kteří vyhodnocují data z naší databáze a využívají je k vědeckým a statistickým účelům. Všechna data jsou zpracovávána anonymně. K hlavním partnerům patří tým socioložky Prof. Dr. Melindy Millsové z Univerzity Groningen v Nizozemí, dále pak Dr. Jochen Gebauer z Humboldtovy univerzity v Berlíně, který společně s Prof. Dr. Constantinem Sedikidesem zkoumá údaje z psychologického hlediska. Výsledky jejich práce jsou pravidelně publikovány nejen ve vědeckých časopisech, ale i na blogu eDarling Perspectives v upravené, lépe srozumitelné podobě.

 

„Tato interdisciplinární spolupráce je neuvěřitelně obohacující a plodná. Jsme velice hrdí na to, že můžeme spolupracovat s tak význačnými vědci. Plánujeme rozšířit tuto vědeckou síť o další mezinárodní odborníky z různých disciplín, abychom se z našich dat dozvěděli co nejvíce,“ říká Dr. Wiebke Neberichová, mluvčí pro vědu a členka výzkumného týmu eDarlingu.

 

eDarling se snaží nejen podpořit vědecký výzkum, ale i využít výsledků vědecké práce k vylepšení svých služeb při zprostředkování partnerů.

Spolupracovníci eDarlingu

Prof. Dr. Melinda Mills

Institut pro sociologii
Univerzita Groningen, Nizozemí

 

 

Společně se svým mezinárodním týmem zkoumá Melinda Millsová sociologické otázky týkající se tématu „Online daters in a cross-national comparative perspective [Lidé hledající partnera na internetu v mezinárodním srovnání]“. Prof. Dr. Millsová dostala za svoji práci již několik vyznamenání a vede různé mezinárodní vědecké projekty, např. projekt na téma Interakce genů a prostředí a vliv na plodnost. Tento projekt je financován nizozemskou vědeckou nadací NWO částkou téměř 900.000 eur.

 

„Využívání dat, která získáváme od eDarlingu, nám umožňuje zkoumat tento fenomén inovativními metodami a s vysoce kvalitními výsledky.“, řekla o spolupráci Prof. Dr. Melinda Millsová v červnu 2011.

dr Jochen Gebauer

Psychologický institut
Humboldtova Univerzita v Berlíně, Německo

 

 

Ve spolupráci s významnými mezinárodními vědci se Dr. Gebauer zabývá především výzkumem osobnostních a sociálně-psychologických otázek. Jeho záběr je široký: zkoumá například souvislost religiozity s psychickým rozpoložením v zemích, kde je většina obyvatel věřících (Turecko) nebo se naopak hlásí k ateismu (Švédsko). Tato studie bude publikována v jednom z nejvýznamnějších psychologických časopisů Psychological Science.

Dr. Martin Bruder

Katedra psychologie / Kolegium budoucnosti
Univerzita Konstanz, Německo

 

 

Dr. Martin Bruder vede skupinu mladých vědců zkoumajících témata „Morálky a emocí“ na univerzitě v Konstanz. Dr. Bruder se zabývá zejména tím, jakou roli hrají emoce v tom, zda a kdy se lidé chovají kooperativně, morálně nebo sociálně. Při své práci s daty od eDarlingu se soustředí především na rozdíly mezi pohlavími a na to, jak se tyto rozdíly projevují při výběru partnera. Společně s Dr. Gebauerem zkoumají, zda je požadavek na vyšší výdělek partnera ovlivněn vlastním výdělkem nebo spíše celkovou ekonomickou úrovní společnosti.

Další partneři

Prof. Dr. Mark R. Leary

Katedra psychologie a neurovědy
Duke University, North Carolina, USA

 

 

Mark R. Leary působí jako profesor psychologie a neurovědy a je ředitelem odboru Sociální psychologie na Duke University v Severní Karolíně. Profesor Leary napsal a vydal již 12 knih a publikoval přes 200 vědeckých statí v časopisech a sbírkách. Zabývá se především otázkami týkajícími se osobnosti a identity, mezilidských emocí a motivace, pracuje na pomezí sociální psychologie a psychologie zdraví. Patří mezi světově nejuznávanější vědce ve svém oboru.

Prof. Dr. Delroy L. Paulhus

Katedra psychologie
University of British Columbia, Vancouver, Kanada

 

 

Del Paulhus je profesorem na Univerzitě Britské Kolumbie v kanadském Vancouveru. Je členem několika významných psychologických vědeckých společností (Association for Psychological Science, Western Psychological Association a Canadian Psychological Association). Profesor Paulhus se zabývá výzkumem především v oblastech agency-communion, over-claiming, self-deception, impression management, cheating a dark personalities. Jeho psychologické studie patří ve svém oboru mezi nejznámější a nejuznávanější vědecké práce na světě.

Prof. Dr. Constantine Sedikides

Ústav psychologie
University of Southampton, Velká Británie

 

 

Prof. Dr. Constantine Sedikides je ředitelem Centra pro výzkum ega a identity na Univerzitě v Southamptonu a patří k nejuznávanějším vědcům v oboru osobnostní a sociální psychologie. Jeho práce zahrnuje na 200 publikací v časopisech a 11 knih.

Publikace a prezentace

Gebauer, J. E., Wagner, J., Sedikides, C., & Neberich, W. (2012). Agency-Communion and Self-Esteem Relations are Moderated by Culture, Religiosity, Age, and Sex: Evidence for the “Self-Centrality Breeds Self-Enhancement” Principle. Článek přijat k publikaci v odborném časopise Journal of Personality.

 

Gebauer, J. E. (2012, March). On Big Two's mean(ing)s: Agency-for-communion and communion-for-agency. Přednáška na 8. ročníku “European Spring Conference for Social Psychology” v St. Moritz, Švýcarsko.

 

Gebauer, J. E., Paulhus, D., & Neberich, W. (2012). Big Two Personality and Religiosity Across Cultures: Communals as Religious Conformists and Agentics as Religious Contrarians. Článek přijat k publikaci v odborném časopise Social Psychological and Personality Science.

 

Gebauer, J. E., Leary, M. R., & Neberich, W. Unfortunate first names: Effects of name-based relational devaluation and interpersonal neglect. Článek publikován v odborném časopise Social Psychological and Personality Science.

 

Gebauer, J. E., Sedikides, C., & Neberich, W. Religiosity, social self-esteem, and psychological adjustment: On the cross-cultural specificity of the psychological benefits of religiosity. Článek publikován v odborném časopise Psychological Science.

 

Gebauer, J. E., Sedikides, C., Maio, G. R., & Neberich. W. (2011). Verdammte Selbstvergötterung: Selbstliebe selbst unter Religiösen? [Damned narcissism: Self-love among religious people.] Přednáška na 11. ročníku “Conference of the German Society for Psychology”, v sekci: differential psychology, personality psychology, and psychological diagnostics, 26. – 28. září 2011, Univerzita Saarbrücken, Německo.

 

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012) Partner Preferences and Racial Homophily in Online Dating: A Cross-National Comparison, Přednáška na každoroční mezinárodní konferenci “Population Association of America” (PAA 2012), 3. – 5. května, San Francisco, USA.

 

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012). Racial Homophily and Exclusion in Online Dating Preferences: A Cross-National Comparison, Přednáška na “European Population Conference” (EPC 2012), 13. – 16. června, Stockholm, Švédsko.

 

Mills, M. C. & Potarca, G.F. (2011). Partner preferences and racial homophily in online dating: A cross-national comparison. Přednáška na 20. výroční konferenci ECSR (“European Society or Societies? A 20-Year Perspective”), 14. -17. prosince, University College Dublin, Irsko.

load