Pět dimenzí osobnosti – Svědomitost

Svědomtost

Přečetli jste si vyhodnocení svého osobnostního testu a nyní se chcete dozvědět více o jednotlivých osobnostních dimenzích založených na pětifaktorovém modelu osobnosti, tzv. big five? V tomto článku Vám přiblížíme dimenzi Svědomitost.

Osobnostní dimenze Svědomitost se vztahuje ke způsobu, jakým plánujete, organizujete a provádíte vaše každodenní úkoly.

Přilišná svědomitost = perfekcionismus

Vyhraněná svědomitost se vyznačuje nevšednímu sklonu k pořádku s důrazem na sebedisciplínu, dochvilnost a odpovědnost. Výrazná svědomitost se také projevuje velkou ctižádostivostí a mimořádnou snahou dosáhnout co nejlepších výsledků.

Tip 1: SvědomitostPro velmi svědomité jedince je ve vztahu důležité definování a dodržování hranic.

Máte-li výrazné sklony být ve všem svědomití, neustálé plnění úkolů se silnou orientací na skvělý výsledek Vás každý den může stát spoustu energie. Nelze se potom divit, že je pro Vás ve vztazích velmi důležité jasné definování si hranic a jejich následné dodržování.

Rovnováha = kompromis mezi opatrností a lhostejností

Jestliže je Vaše osobní dimenze Svědomitosti vyrovnaná, pohybujete se mezi opatrností (obezřetností) a lhostejností (bezstarostností). Pro určité oblasti Vašeho života máte pevně stanovená pravidla, kterými se řídíte.

Tip 2: SvědomitostMáte-li dimenzi svědomitost vyrovnanou, řídíte se sice pravidly, ale umíte se rychle přizpůsobit změnám.

Přesto jste schopni reagovat velmi pružně. V případě, že dostanete za úkol něco, s čím jste se dosud nesetkal/a, připravíte si jasný plán, kterého se budete držet. Nicméně pokud si to situace žádá, umíte tento plán hodit do koše a opět se přizpůsobit nově vzniklé situaci.

Svědomitost inforgrafika

Chybějicí svědomitost = nespolehlivost

Jestliže je Vaše osobní dimenze Svědomitosti málo rozvinutá, býváte označován/a za bezstarostného, ale občas i nespolehlivého člověka. Splnění určitého úkolu je pro Vás jasný cíl, avšak někdy máte tendenci řídit se nadnesenou definicí slova „deadline“, která říká, že je to termín, kdy je vhodné pustit se do práce. Váš život probíhá v chaotických kolejích a v mnoha ohledech nejste příliš důslední.

Tip 3: SvědomitostMálo roznivutá svědomitost značí nedůslednost a menší stres v každodenním životě.

Úkoly máte tedy ve zvyku plnit se zpožděním, nicméně většinou velmi kvalitně a často přijdete s neotřelým řešením. Na rozdíl od člověka, který je svědomitostí velmi svázán, máte schopnost žít svůj každodenní život bez stresujícího napětí a bez stěžování si na všechny a všechno okolo. Berete život prostě tak, jak přichází. Spolehlivě a úplně je však možné Vaši Svědomitost vyložit až na základě kompletního dotazníku BIG FIVE, tedy v kontextu zbývajících čtyř dimenzí.

Možná Vás zajímají další dimenze osobnostního testu Big 5:

Otevřenost

Živost

Přívětivost

Emoční vyrovnanost

reg. banner svědomitost

Máte-li dotaz ke členství či uživatelskému kontu, navštivte naši stránku Péče o zákazníka. Máte dotaz ke článku? Napište nám na [email protected]

O autorovi: Redakce eDarling Více článků napsaných Redakce eDarling