U adopce dítěte jde především o důvěru

Adopce dítěte

Přibývá lidí, kteří si z jakéhokoliv důvodu přejí adoptovat jednoho či více dětí. Kromě jiných případů se může jednat o adopci dítěte našeho nového protějšku, které má z předchozího vztahu. Co vlastně adopce dítěte znamená a randili byste s někým, kdo má dítě? Zeptali jsme se Vás!

Nejstarší adopce dítěte jsou doloženy již z antického Říma. Náš aktuální zákon o adopci pochází z roku 1963, který však od té doby prošel několika novelami. Adopcí se zabývají především zákon o rodině a zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Adopce představuje nejosobnější druh náhradní rodinné péče, kdy dítě s novými rodiči či jednotlivcem v podstatě vytvoří novou rodinu a vstupují spolu do rodinně právního vztahu.

Pokud jste například svobodná matka a s novým partnerem chcete založit rodinu, je možná i adopce dítěte či více dětí z Vašeho předchozího vztahu nebo manželství. Podle situace se ovšem podmínky pro osvojení liší. Žádost lze podat na obecním úřadě z rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu osvojitele.

Jaké u nás existují druhy adopce?

Adopce dítěte se dá provést ve dvou podobách – zrušitelně a nezrušitelně. Zrušitelné osvojení neboli adopce dítěte znamená, že soud může z výjimečných důvodů osvojitele (rodiče) nebo osvojence (dítěte) adopci zrušit. Tento typ adopce se ovšem týká většinou dětí mladších 1 roku.

Děti starší 1 roku mohou být adoptovány nezrušitelně, jejich osvojitelé jsou pak také navždy zapsáni v rodném listu dětí. Důležitou podmínkou pro adopci obecně je také buď souhlas biologických rodičů, nebo jejich nezájem.

Průběh a následky

Budoucí rodič musí dle zákona povinně absolvovat přípravné školení na přijetí dítěte do rodiny, kdy se musí nejméně tři měsíce o něj starat na své náklady. Po uplynutí preadopční péče rozhoduje soud o osvojení, který tak učiní v případě, že jsou plněny všechny podmínky a osvojení je v zájmu dítěte. Dítě se poté stává členem rodiny se všemi právy, včetně práva dědického. Pokud nebylo dítě českým občanem, nabude osvojením české státní občanství.

Adoptovat můžete i děti nového partnera

Pokud ve Vašem novém vážném vztahu jeden z Vás již potomky z předchozího vztahu má a chtěli byste být úředně rodiči oba, adopce dítěte nebo dětí protějšku je pro Vás možná.

Pro většinu dotázaných uživatelů je nezadaný rodič atraktivnější než bezdětný single, protože od něj očekávají zodpovědnější chování.

Je ovšem třeba, aby ten, koho se adopce dítěte týká, byl prokazatelně dobrou zárukou toho, že dítě bude mít zdravý vývoj a zkrátka bude kvalitním rodičem, který se o dítě dokáže postarat a například nedává přednost práci před rodinou.

Koučka Hana Wolf k tomu dodáva: „Až svého partnera či partnerku představíte svým dětem, dopřejte oběma stranám čas na to, aby se spolu sžili. Nezapomínejte však, že váš partner či partnerka je primárně ve vztahu s vámi.”

Adopce dítěte

Co nám o dětech řekli čeští nezadaní?

Jak se v průzkumu vyjádřila jedna z našich uživatelek: „Partner, který má také děti – tudíž rodičovské povinnosti – ve většině případů chápe starosti s tím spojené a také časovou náročnost. Na druhou stranu spojením dvou singles s dětmi se vytvoří velká rodina a to skýtá spoustu možností, prima zábavy, ale také občasných potíží. To však k životu patří a vše je vždy o domluvě.“

61 % nezadaných z Česka touží po dětech.

Podmínky pro osvojení se pak samozřejmě různí podle konkrétních případů. Ačkoliv jsou cesty adopce dítěte někdy složité, většinou nakonec vše dospěje k zdárnému závěru. Slovy dalšího z dotázaných uživatelů: „Velmi důležité je, aby se partneři shodli na společné výchově dětí. Není nic krásnějšího, než velká rodina. Držím se hesla – Tvoje děti, moje děti.“

Najít nového tátu nebo mámu pro Vaše ratolesti můžete také u nás:

registrace na adopce dítěte

Máte-li dotaz ke členství či uživatelskému kontu, navštivte naši stránku Péče o zákazníka. Máte dotaz ke článku? Napište nám na [email protected]

Zdroje:

Vše o adopcích si lze přečíst například na stránce www.adopce.com. Do výše uvedeného průzkumu se zapojilo 361 uživatelů eDarling v Česku. Průměrný věk 49,4 let , 57% žen.

O autorovi: Redakce eDarling Více článků napsaných Redakce eDarling