Prohlášení o ochraně dat

 Stav: Květen 2017

 

Najít pro Vás vhodného partnera předpokládá shromažďování, zpracování a použití osobních údajů. Jako seriózní zprostředkovatel si v eDarlingu zakládáme na odpovědném zacházení s údaji a jejich ochranou. Vytvořili jsme proto rozsáhlý systém technických a organizačních opatření, který má nabízet maximální bezpečnost ochrany dat, a tím zajišťovat vysoký standard kvality:

 

 • všechny údaje, které nám pošlete od své registrace resp. přihlášení (např. kontaktní údaje, profilové údaje, platební informace při objednání  placeného členství) jsou přenášeny se zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer);
 • firewall chrání informace před nepovoleným přístupem;
 • přístup k vašim informacím je vyhrazen jen několika vybraným a příslušně vyškoleným zaměstnancům a je možný pouze v určitých případech (viz bod 2. tohoto dokumentu: Bezpečnost a šifrování dat).

Naše ustanovení na ochranu údajů byla sestavena s ohledem na příslušná německá a evropská práva na ochranu údajů.

Protože k navázání kontaktu s ostatními uživateli eDarlingu dochází vždy prostřednictvím vlastního systému zpráv, v žádném okamžiku se nezprostředkovávají kontaktní údaje jako e-mailová adresa nebo Vaše úplné jméno. Tak jenom Vy sám/sama rozhodnete, zda a kdy takové údaje poskytnete Vašim kontaktům na eDarlingu. Pro další tipy se poívejte na naši Příručku bezpečného hledání partnera na internetu.

 


Přehled obsahu:

1.    Ochrana Vašich osobních údajů na eDarlingu

2.    Bezpečnost a šifrování dat

3.    Shromažďování, zpracování a používání údajů v eDarlingu

3.a.    Přístup bez přihlášení

3.b.    Přístup s přihlášením

3.c.    Poskytování údajů třetím osobám

3.d.    Použití cookies

3.e.    Použití (Google) Universal Analytics

3.f.    Použití zájmově orientované reklamy

3.g.    Použití Facebook Social Plugins

3.h.    Použití Google+ Social Plugins

3.i.    Využití Twitter Social Plugins

3.j.    Ověřování osobních údajů

4.    Souhlas a právo na odvolání

5.    Vaše právo na poskytnutí informací, opravy a smazání dat

6.    Další upozornění


1.    Ochrana Vašich osobních údajů na eDarlingu

Internetový portál eDarling provozuje společnost Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin, Německo. Společnost Spark Networks Services GmbH je odpovědnou osobou ve smyslu Spolkového zákona o ochraně údajů.

eDarling je seriózní internetový portál, který pomáhá zákazníkům najít pro ně vhodného partnera. Ochrana Vašich osobních údajů je pro eDarling velmi důležitá. Respektujeme nejpřísnější pravidla německého a evropského zákona o ochraně údajů. Spolkový zákon o ochraně údajů (BDSG) a zákona o elektronických informačních a telekomunikačních službách (TMG) se zabývají ochranou osobních údajů. K osobním údajům patří údaje, které lze přiřadit k Vaší osobě (např. jméno nebo emailová adresa). Informace, které není možné přiřadit k určité osobě nebo jsou zařaditelné jen s vynaložením velkého časového, finančního nebo pracovního úsilí, sem jako anonymní údaje nespadají (srov. § 3 odst. 6 BDSG).

K provozování služeb eDarlingu je zapotřebí shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje. V rámci zákonných ustanovení lze vyhodnotit uživatelské profily pro účely reklamy, průzkumu trhu a zlepšení našich služeb pod pseudonymem, avšak pouze tehdy, pokud neuplatníte své zákonné právo, kdykoliv zamítnout používání svých osobních údajů.

Dále bychom Vám chtěli přiblížit, jak zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů a jakým způsobem jsou určité údaje používány, jestliže se rozhodnete využívat naše služby.

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo prosbu, obraťte se na naše oddělení Péče o zákazníka, naši zaměstnanci jsou Vám kdykoliv k dispozici. Zastihnete jej na adrese:

 

Spark Networks Services GmbH
- Péče o zákazníka -
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Německo

E-mail: bezpecnost@edarling.cz

Zpět na začátek stránky

2.    Bezpečnost a šifrování dat

Veškeré údaje, které nám zašlete po registraci nebo přihlášení (např. kontaktní údaje, profilové údaje, platební informace při objednání placeného (VIP) členství, jsou přenášeny se zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer). Jedná se o uznávanou a velmi rozšířenou techniku. S ohledem na naše databáze byla provedena všechna technická opatření k bezpečnému uložení Vašich údajů. Přístup k informacím je vyhrazen jen vybraným zaměstnancům a je poskytován jen pro účely kontroly kvality a přezkoumání stížností nebo za účelem zmaření podvodů.

Zpět na začátek stránky

3.    Shromažďování, zpracování a používání údajů v eDarlingu

eDarling je seriózní internetový seznamovací portál, který spojuje lidi vědecky fundovaným postupem - matchingem. Aby mohl eDarling tuto službu poskytovat, shromažďuje, zpracovává a používá řadu Vašich osobních údajů. V mnoha případech jsou data pouze pseudonymizována nebo anonymizována. Detailnější informace naleznete níže.

Zpět na začátek stránky

 a.    Přístup bez přihlášení

Navštívíte-li na eDarlingu veřejně přístupné stránky bez přihlášení, nepožadujeme a neshromažďujeme od Vás žádné osobní údaje. Při návštěvě naší webové stránky standardně ukládáme následující údaje, avšak bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě:

 

 • IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače
 • webovou stránku, ze které nás navštěvujete (URL)
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • datum a dobu trvání návštěvy
 • typ prohlížeče a jeho nastavení
 • operační systém

Tyto údaje využíváme ke statistickým účelům bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě.

Zpět na začátek stránky

b.    Přístup s přihlášením

Chcete-li využít nabídku služeb eDarlingu, která je blíže popsána v Nápovědě eDarlingu a ve Všeobecných podmínkách, potřebujeme od Vás řadu osobních údajů, abychom Vám mohli žádanou službu poskytnout.

Používáme údaje, které nám aktivně sdělíte (např. kontaktní údaje při registraci, profilové údaje nebo fotografie). V mnoha případech máte možnost se svobodně rozhodnout, jaké údaje a informace nám při sestavování svého profilu a/nebo při hledání svěříte. Údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jsou vždy speciálně označeny jako povinné (např. emailová adresa), abyste věděli, které údaje musíte při využití nabídky zadat a které můžete vynechat. Dále najdete jejich podrobný popis. Pro hladký průběh a metodu zprostředkování partnera věnujte, prosím, pozornost našim detailním informacím v Nápovědě eDarlingu.

aa) Při bezplatné registraci (základní členství) Vás požádáme o následující informace, bez nichž nelze registraci dokončit:

 • pohlaví
 • hledané pohlaví
 • e-mailová adresa
 • heslo

Po registraci následuje náš vědecký osobnostní test. Nejprve uvedete údaje k identifikaci vhodného partnera.

 • PSČ
 • datum narození
 • výšku
 • rodinný stav
 • vzdělání
 • povolání
 • příjem

V rámci testu jste dále vyzváni k odpovědi na řadu osobních otázek (např. údaje o zálibách, osobních vlastnostech a přáních týkajících se partnera). Údje jakonapříklad etnicita nebo náboženská víra budou jsou takzvané zvláštní osobní údaje, které podléhají zvášené zákonné ochraně a jsou u nás po technické stránce chráněny s vyšší pečlivostí. Shromažďujeme tyto data tejně jako zbývající profilové údaje (např.zájmy), jekoliž je využíváme jako základ našeho matchingového systému a základ Vašeho eDarling profilu. Přímé kontaktní údaje (např. PSČ nebo emailová adresa) se ve Vašem profilu neobjevují a nejsou tudíž viditelné pro ostaní členy.

bb) Pokud získáte u eDarlingu placené (VIP) členství, vyžádáme si od Vás při jeho zakoupení následující údaje:

 

 • jméno a příjmení
 • bankovní spojení resp. jiné platební údaje
 • adresu bydliště

Tato data slouží k úspěšnému provedení platby.

Vaše platební údaje jsou zpracovávány naším poskytovatelem platebních služeb Adyen GmbH, Hackescher Markt 4, 10178 Berlín, Německo ("Adyen"). Pro ulehčení provedení opakované platby za VIP  členství Vám dáváme k dispozici Vaše dříve uložené platební infomrace. Údaje jsou k dispozici teprve po provedení první platby a pro Vaši ochranu je zobrazujeme pouze ve zkrácené verzi. Během platby můžete samozžejmě přidat i jinou platební metodu. Pokud máte otázky k výkonu práv uvedených v bodu 5, obraťte se prosím na kontaktní adresu zmíněnou v onom odstavci.

cc) Přihlášení na eDarling se provádí zadáním Vaší e-mailové adresy a zvoleného hesla. Při každém přístupu ke službám eDarlingu uloží příslušný internetový prohlížeč protokolovací soubory:

 

 • IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače
 • ID uživatele na platformě eDarling
 • název načtené stránky
 • datum a čas načtení
 • URL stránky, ze které jste přešli na načtenou stránku
 • množství přenesených dat
 • stavové hlášení, zda bylo načtení úspěšné
 • Session Cookies
 • ID návštěvy

Tyto údaje využíváme anonymně pouze ke statistickým účelům.

dd) Použití osobních údajů k poskytování služeb eDarlingu:
U eDarlingu shromažďujeme osobní údaje v zásadě s cílem umožnit zákazníkům bezpečné, bezproblémové, efektivní a osobní využití služeb eDarlingu. Shromážděná data se tudíž používají k poskytování služeb vyžadovaných zákazníkem a zákaznického servisu. Slouží však i k odhalení a vyšetření případné zakázané nebo ilegální činnosti a k prosazení Všeobecných obchodních podmínek a plnění smluv.
Níže naleznete přesnější popis použití osobních údajů:

 • Všichni členové si mohou prohlížet přes stránku eDarling Vaše údaje nebo texty zadané v profilu. VIP členové mají kromě toho přístup také k fotografiím uživatelů eDarlingu.
 • eDarling používá filtry k ochraně uživatelů před nevyžádanými zprávami. Například je automaticky přednastaveno, že zprávy s telefonními čísly začínající předvolbou 0900 nebo s určitými nevhodnými klíčovými slovy se nedoručují.
 • Váš profil – a tím i údaje zadané v profilu a nahrané fotografie - bude podle našeho postupu matchingu doporučen jiným členům. Matching můžete ve svém uživatelském kontě aktivovat nebo deaktivovat. Pokud matching deaktivujete, nebude Váš profil doporučován jiným členům a ani Vy neobdržíte žádné návrhy partnerů.
 • Ostatní členové mají přehled o tom, že jste navštívil jejich profil. A naopak i vy se dozvíte, kteří členové si prohlédli Váš profil. Je to důležitý článek zprostředkování kontaktů mezi členy. To je důležitá součást služeb seznamovacích portálů, a tím i eDarlingu. Proto nelze tuto funkci deaktivovat přes uživatelský účet.
 • Ostatní členové Vám mohou psát zprávy. Přitom zůstává Vaše e-mailová adresa nezveřejněna. Zprávy jsou zasílány pouze přes interní schránku eDarlingu. Můžete zablokovat nežádoucí osoby, a tím jim znemožnit, aby s Vámi navázali kontakt.
 • E-mailová upozornění: eDarling posílá každému registrovanému uživateli automaticky různá upozornění e-mailem.
  • V rámci takzvaných servisních zpráv Vás informujeme např. o tom, když když jiní členové navštíví Váš profil, napíší Vám zprávu, pošlou úsměv nebo, když si Váš profil prohlédnou noví členové. Tato upozornění máte možnost ve svém uživatelském kontu pod možnostmi zpráv deaktivovat.
  • Mimo to posíláme i informace o speciálních akcích jako například tipy pro seznamování nebo nejnovější poznatky z oblati psychologie partnerských vztahůKaždý registrovaný uživatel může přes uživatelský účet aktivovat nebo deaktivovat zasílání newsletteru eDarlingu a/nebo informací o speciálních akcích e-mailem. Při přihlášení je zasílání informací o speciálních akcích e-mailem nastaveno automaticky.
  • Odběr informačních zpráv, např. ohledně servisu (např. potvrzení o přihlášení, informace od zákaznického servisu o zveřejnění obrázků a textů) a event. placeného (VIP) členství (např. smluvní podklady, platební pokyny) nelze zrušit, neboť je součástí našich služeb.
  • Rádi bychom Vás také informovali v rámci našeho newsletteru o nabídkách našich partnerů adalších událostech. Pokud si přejete dostávat newsletter, musíte se k jeho odběru nejprve přihlásit. Abychom Vás chránili před zneužitím, zavedli jsme pro tento newsletter tak zvaný "double opt-in systém". To znamená, že ho obdržíte pouze tehdy, pokud jste se k němu přihlásili emailem nebo na stránce a potvrdili svou emailovou adresu. Odebírání newsletteru můžete kdykoliv zrušit deaktivací této možnosti v nastavení svého konta. V případě změny nastavení emailových upozornění může aktivace trvat až 48 hodin.

Rádi bychom Vás upozornili, že provádíme statistickou analýzu dat o využívání našich emailových upozornění. Ta se odehrává pomocí malých grafických elementů, které jsou vloženy do emailů (tzv. pixely). Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše chování analyzováno, můžete si zobrazování pixelů standardně deaktivovat ve svém emailovém klientovi. Další infomrace najdete v manuálech pro Microsoft Outlook nebo Mozillu Thunderbird. V takovém případě ovšem nebudou zprávy kompletně zobrazeny a nebudete moci využívat plně všechny funkce.

 • Funkce „Líbí se mi“: Pod fotografiemi a prázdnými textovými poli u cizích profilů se nachází tlačítko „Líbí se mi“, na které můžete kliknout. Kliknutím na toto tlačítko dáte najevo, že se Vám text nebo fotografie v profilu jiného člena líbí. Tento uživatel bude informován zprávou. Na svém vlastním profilu můžete vidět, kolik členů chce od Vás odpověď nebo fotografii. Zde můžete rovněž sledovat, kteří členové klikli ve Vašem profilu na „Líbí se mi“.
 • Zpráva přečtena: VIP členům je umožněno pomocí této funkce rozeznat, zda byla jejich zpráva příjemcem rozkliknuta. Jestliže zpráva byla rozkliknuta, dostane odesílatel oznámení o času přečtení jeho zprávy. Tuto funkci můžete v uživatelském účtu deaktivovat.
 • Import fotografií z Facebooku: Pokud máte profil na Facebooku, můžete nahrát vybrané fotografie z tohoto profilu do svého profilu na eDarlingu. Kliknutím na určený odkaz se spojíte s Facebookem a přihlásíte se pomocí svých přihlašovacích údajů. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí veškeré fotografie, které máte uložené na Facebooku. Můžete si vybrat až 24 fotografií a importovat je do profilu na eDarlingu.
 • Osobnostní profil: Abychom Vám mohli najít mezi ostatními členy eDarlingu správného partnera, sestavíme s pomocí osobnostního testu eDarlingu příslušný profil osobnosti každého uživatele eDarlingu. Tento osobnostní profil naleznete na svém profilu v nabídce menu. Osobnostní profil můžete vidět Vy i ostatní členové. Profil obsahuje pět hlavních dimenzí, každá dimenze je navíc rozdělena na tři příslušné poddimenze (fasety). Uživatelé se základním a VIP členstvím vidí pouze výsledky hlavních dimenzí.

Dodatečné informace o průběhu služby a odpovědi na další dotazy týkající se eDarlingu naleznete v našem podrobném popisu Nápovědě eDarlingu.

Zpět na začátek stránky

c.    Poskytování údajů třetím osobám

Pokud v rámci poskytování služeb zprostředkujeme Vaše údaje ostatním členům, děje se tak výhradně pod Vámi uvedeným uživatelským jménem. V žádném případě neposkytujeme jiným členům informace, které se bezprostředně týkají kontaktních údajů (např. Vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa). Navázání kontaktu se u eDarlingu provádí pouze přes Vaši interní poštovní schránku. Záleží tedy jen na Vás, komu prozradíte své kontaktní údaje. Některé údaje, které byly nutné pro vytvoření Vašeho profilu na eDarlingu, jsou ostatním přihlášeným členům stále dostupné. K těmto údajům patří: věk, pohlaví, výška, etnická skupina, vyznání, povolání, kouření a skutečnost, zda chcete nebo nechcete mít děti.

V nastavení uživatelského účtu si můžete zvolit, zda si nadále přejete aktivní matching, tzn., zda bude Váš profil doporučován vhodným partnerům a zda tito partneři uvidí Vaše údaje či nikoli.

Osobní údaje neprodáváme a poskytujeme je třetím osobám jen v případě, že je to třeba k poskytnutí nabízené služby (např. provedení platby v rámci placeného členství) a, pokud jste nám k tomu dali svolení nebo v případě, kdy je předání údajů předepsáno nebo povoleno příslušným zákonným ustanovením (např. když údaje požaduje státní vyšetřovací nebo bezpečnostní úřad). Přehled možných třetích osob naleznete v našem veřejném přehledu postupů.

Fotografie a texty členů eDarlingu dále ověřují společnosti Apollo Solutions Ltd., Informatics Park, La Tour Koenig, Pointe aux Sables, Mauritius ("Apollo Solutions") a Lionentry, Chevchenka 25, Liviv, Ukrajina („Lionentry") , aby byla zachována vysoká kvalita služeb a aby byli naši členové chráněni před podvodníky.

Vzhledem k tomu, že jsou zákony o ochraně dat mimo EU obecně méně přísné než v EU, se společnost Apollo Solutions zavázala k dodržování standardních smluvních doložek potřebných pro všechna opatření na ochranu osobních dat podle standardů EU, o kterých rozhodla Evropská komise ohledně zprostředkování osobních údajů zpracovatelům zakázek ve třetích zemích. Ochrana Vašich osobních údajů je tedy komplexně zabezpečena.

Zpět na začátek stránky

d.    Použití cookies

eDarling používá tzv. „cookies“, které individuálně utvářejí a optimalizují Vaši návštěvu na našem portálu. Cookie je textový soubor, který je uložen buď přechodně v operační paměti počítače (cookies relace) nebo trvale na pevném disku (permanentní cookie). Cookies obsahují mj. informace o Vašich dosavadních přístupech k příslušnému serveru, např. informace o tom, jaké nabídky jste dosud prohlížel. Cookies neslouží k otevírání programů nebo ukládání virů do Vašeho počítače. Hlavním účelem cookies je především poskytnout Vám speciální nabídku na míru, aby služba byla pro Vás co nejkomfortnější.

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby akceptovaly cookies. Můžete však svůj prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo vyžadoval předem povolení jejich přijetí. Pokud cookies nepovolíte, může se stát, že některé naše služby nebudou fungovat bezporuchově.

eDarling používá cookies relace, partnerské a affiliate cookies a permanentní cookies.

 • Cookies relace: eDarling používá převážně cookies relace, které nejsou uloženy na Vašem pevném disku a při zavření prohlížeče se smažou. Cookies relace se používají při přihlášení k autentizaci a k vyrovnání zatížení systému.
 • Partnerské a affiliate cookies: eDarling dále používá cookies pro přístup k našim službám přes externí reklamní plochu. Tyto cookies slouží jen pro pozdější vyúčtování se spolupracujícími partnery a neobsahují žádné Vaše osobní údaje.
 • Permanentní cookies: eDarling používá tzv. „permanentní cookies“ k ukládání Vašich individuálních uživatelských nastavení. Tak je umožněna personalizace a tím i vylepšení služeb eDarlingu, neboť tak při dalších návštěvách svá osobní nastavení opět naleznete.

Zpět na začátek stránky

e.    Použití Google Universal Analytics

eDarling analyzuje chování členů při využívání služeb. K tomuto účelu vytváříme anonymizované uživatelské profily, abychom mohli vylepšovat poskytované služby. Využíváme k tomu mimo jiné Google Analytics (s funkcí Universal Analytics), program pro webovou analýzu od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), ovšem s rozšířením na „_anonymizelp()“. Tím je zarušeno, že IP adresy jsou zpracovávány jen ve zkráceném formátu, což vylučuje spojitost s konkrétními osobami.

Informace získané pomocí cookies se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google zpracovává tyto informace k vyhodnocení využití webové stránky a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a dále pro poskytování služeb spojených s užíváním internetu. Reporty vytvářené Googlem obsahují mimo jiné demografické údaje a zájmy, které jsou shromažďovány z důvodu Vašich interakcí s reklamami nebo Vašimi návštěvami webových stránek. Google tyto informace případně poskytuje i třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji Googlu. Instalaci cookies můžete příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zabránit. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Evidování a analýzu Vašeho využívání služeb pomocí Google Analytics můžete také odmítnout. K deaktivaci použijte Browser-Add-on.

Bližší informace k uživatelským podmínkám a ochraně dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, popř. na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/

Zpět na začátek stránky

 

f.    Použití zájmově orientované reklamy
Remarketingová technologie (Google DoubleClick) je služba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Prostřednictvím této technologie jsou ti uživatelé, kteří již eDarling dříve navštívili a zajímali se o námi poskytované služby, osloveni cílenou reklamou na partnerských stránkách společnosti Google. Zobrazení reklamy probíhá pomocí Cookies.

Pokud si nepřejete dostávat žádnou ze zájmově orientovaných reklam, můžete použití Google Cookies deaktivovat. Google pro tyto účely vytvořil deaktivační stránku DoubleClick. Případně můžete deaktivovat používání Cookies třetí stranou na deaktivačních stránkách Network Adwertising Initiative. Bližšíinfomrace k ochraně dat najdete v poučení o ochraně dat společnosti Google. 

Eyeota síť je služby společnosti Eyeota, 12A Upper Circular Road, Singapore 058410 ("Eyeota"). Eyeota umožňuje zobrazování zacílené reklamy na základě demografických údajů a zájmů. Zapojení reklmay se provádí na základě agregovaných profilů prostřednictvím cookies. IP-adresy zpracovává Eyeota pouze ve zkrácené formě. Pokud nechcete dostávat žádnou zájmově orientoanou reklmau od Eyeota, můžete její používání cookies pro tyto účely deaktivovat kliknutím na opt-out odkaz. Bližší informace najdete v poučení o ochraně dat společnosti Eyeota.

Zpět na začátek stránky

 

g.    Použití Facebook Social Plugins

eDarling používá na své webové stránce Social Plugins („pluginy“) sociální sítě Facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tyto Plugins jsou označeny logem Facebooku. Pokud jste na webové stránce, která obsahuje takový plugin, spojí se Váš prohlížeč přímo se servery Facebooku. Facebook přenáší obsah pluginu přímo do Vašeho prohlížeče, který jej začlení do webové stránky.

Tak získá Facebook informaci, že jste na příslušné stránce eDarlingu. Pokud jste právě přihlášeni na Facebooku, může Facebook Vaši návštěvu portálu eDarling přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Pokud komunikujete prostřednictvím Facebook Plugins (např. kliknete na tlačítko „Líbí se mi“), přenese se příslušná informace na Facebook a uloží se tam. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití Facebookem, jakož i související práva a možnosti nastavení k ochraně soukromé sféry naleznete v pokynech na ochranu dat společnosti Facebook.

Pokud nechcete, aby Facebook shromažďoval data tímto způsobem, doporučujeme Vám, abyste se před návštěvou portálu eDarling odhlásili z Facebooku.

Bližší infomrace najdete v pouření o ochraně dat společnosti Facebook.

Zpět na začátek stránky

h.    Použití Google+ Social Plugins

eDarling  používá tlačítko “+1” sociální sítě Google Plus, která je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Pokud se nachízíte na nějaké z našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, propojí se Váš prohlížeč přímo se servery Googlu. Obsah tlačítka “+1” se prostřednictvím Google přenese přímo do Vašeho prohlížeče a zabuduje se do webové stránky.

Proto nemůžeme nijak ovlivnit zacházení s daty, které Google pomocí tlačítka shromažďuje.

Podle Googlu nejsou bez kliknutí na tlačitko přenášena žádná data týkající se osoby uživatele. Pouze u přihlášených členů jsou přenášena a zpracovávana určitá data jako například IP adresa. 

Pokud nechcete, aby Google shromažďoval data tímto způsobem, doporučujeme Vám, abyste se před návštěvou našeho portálu odhlásili z Google+.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování Googlem a použití jakož i související práva a možnosti nastavení k ochraně soukromé sféry naleznete v informacích o ochraně dat společnosti Google zde: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a v Nápovědě Google: https://support.google.com/plus/answer/1319578.

Zpět na začátek stránky

i.    Využití Twitter Social Plugins

Dále eDarling používá Social Plugins ("pluginy") sociální sítě twitter.com, která je provozována společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. PLuginy jsou označeny logem Twitter. POkud navštívíte stránku eDarling, která obsahuje takový plugin, propojí se Váš prohlížeč přímo se servery Twitteru. Obsah pluginu se prostřednictvím Twitteru přenese přímo do Vašeho prohlížeče, který ho zabuduje do webové stránky. Tím obdrží Twitter informaci, že byla příslušná stránka eDarlingu načtena.

Pokud jste právě na síti Twitter přihlášeni, může Twitter přiřadit Vaši návštevu k Vašemu Twitteru účtu. Pokud vstoupíte do interakce s pluginem Twitteru (například zveřejníte „tweet“ o článku), bude příslušná informace přenesena Vaším prohlížečem přímo Twitteru, který ji uloží.

Pokud nechcete, aby Twitter shromažďoval data tímto způsobem, doporučujeme Vám, abyste se před návštěvou našeho portálu odhlásili ze sítě Twitter.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracováníTwitterem jakož i související práva a možnosti nastavení k ochraně soukromé sféry naleznete v informacích o ochraně dat společnosti Twitter zde: https://twitter.com/privacy .

Zpět na začátek stránky

j.    Ověřování osobních údajů

 Abychom ochránili naše zákazníky před osobami, které zneužívají služeb eDarlingu, analyzujeme a kontrolujeme pomocí různých automatizovaných monitorovacích nástrojů a na základě aktivity na portálu náhodně testované oddělením Péče o zákazníka správnost zadaných údajů zákazníky, aniž by to bylo právní povinností eDarlingu. Určité řetězce znaků nebo přihlášení různých členů, která se například jeví, že pocházejí z jednoho počítače, mohou vést k zablokování podezřelých aktivit.

eDarling si dále vyhrazuje právo automaticky filtrovat zprávy. Lze tak prostřednictví seznamů slov kontrolovat, zda jsou texty zákazníků v souladu s platným právem a zda splňují naše Všeobecné obchodní podmínky. Například pornografické výrazy nebo jednoznačné urážky jsou automaticky porovnávána s texty zákazníků. V rámci tzv. Anti-Scamming-Scans se snažíme chránit naše členy před podvodníky.

Pokud se na základě těchto kontrol potvrdí naše podezření na zneužití služeb eDarlingu, pak jsou právní důsledky uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Jeví-li se na základě tohoto kontrolního postupu jako pravděpodobné, že je daná zpráva protiprávní a/nebo v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami, může eDarling též zablokovat příjem a doručování došlých resp. odesílaných zpráv. Oznámení o zamítnutých resp. nedoručených zprávách se nezasílá.

Zpět na začátek stránky

4.    Souhlas a právo na odvolání

 Použijeme-li údaje k účelu, který vyžaduje podle zákonných ustanovení Vaše svolení, požádáme Vás o Váš výslovný souhlas a Vaše svolení bude zaprotokolováno.

Máte právo kdykoliv svůj jednou udělený souhlas odvolat a/nebo nesouhlasit s budoucím používáním Vašich údajů.

Pro odvolání souhlasu nebo odpor postačí, když nám zašlete zprávu. Použijte prosím následující kontaktní adresy:

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Německo
E-mail: security@edarling.cz

 

Upozorňujeme Vás, že v případě odvolání možnosti používání určitých údajů může být znemožněno poskytování služeb v rámci nabídky eDarlingu. Pokud máte další dotazy, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Zpět na začátek stránky

5.    Vaše právo na poskytnutí informací, opravy a smazání dat

 Máte právo kdykoliv získat informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme a jaká jsou nastavení Vašeho uživatelského účtu. Tyto informace můžete případně opravit nebo nechat vymazat. Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na smazání údajů může být omezeno zákonnou povinností uchovávání údajů, kterou musíme respektovat. Kromě toho si dle zákona mohou soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné zákonem určené úřady údaje vyvolat nebo vyžádat informaci.

Máte-li dotazy ohledně informací, oprav nebo výmazu údajů, obraťte se prosím na následující kontaktní adresu. Pro identifikaci uveďte své jméno, e-mailovou adresu a uživatelské jméno:

 

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Německo

E-mail: security@edarling.cz

Mnoho údajů můžete samozřejmě také změnit sami a můžete pohodlně nahlížet do svého uživatelského účtu, měnit jej nebo smazat.

Zpět na začátek stránky

6.    Další upozornění

Každý uživatel internetu by si měl být vědom toho, že informace, které zveřejní, mohou vidět a ukládat ostatní uživatelé internetu na celém světě. eDarling výslovně upozorňuje uživatele na to, že není možno poskytnout absolutní ochranu dat při jejich přenosu ve veřejných sítích. Proto si buďte plně vždy vědomi toho, že se pohybujete ve veřejném prostoru a odpovědně dbejte ochrany svého soukromí.

Zpět na začátek stránky