Pravidla chování

V našem každodenním životě jsou zdvořilost a milý úsměv samozřejmostí. V anonymním světě internetu se bohužel často na slušné chování zapomíná. Hledání partnera je velmi osobní záležitostí pro každého z nás. Aby nedocházelo k nepříjemnostem, sestavili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších pravidel chování na portálu eDarling:

1. Volba uživatelského jména

Aby se ostatní členové mohli obracet na Vás osobně, doporučujeme Vám při registraci použít křestní jméno jako jméno uživatelské. Profily, u nichž se v tomto poli objeví protizákonné, vulgární či jinak urážlivé výrazy, nebudou registrovány. Registrace pod více uživatelskými konty je zakázána.

2. Profilové fotografie

Na svůj profil můžete přidat fotografie. Pro profilové fotografie platí jiná pravidla než pro ostatní, které si nahrajete do svého profilu. Zatímco na ostatních fotografiích se mohou objevit i jiní lidé (například Vy s Vašimi přáteli) nebo objekty (Váš dům či auto), profilová fotografie musí zobrazovat pouze Vás a musíte na ní být dobře rozpoznatelní.

U všech typů fotografií je přísně zakázáno zobrazovat obnažené osoby, pornografický obsah a jakékoliv násilí. Zároveň se vylučuje použití fotografií s rasistickými a urážlivými motivy, fotografie opovrhující jinými lidmi; fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy, a konečně fotografie obsahující reklamu či loga firem.

3. Jak prezentovat sám sebe

Představte se ostatním pravdivě – takoví, jací ve skutečnosti jste. Tím zabráníte falešným představám o své osobě a nemusíte se bát případného osobního setkání. Profily, které neodpovídají pravé identitě uživatele, eDarling při prvním provinění bez upozornění zruší.

4. Jak psát zprávy / texty v profilu

Jaká je moje zpráva, takový jsem já. Právě při hledání partnera hraje Váš osobní styl, který se promítá i do Vašich zpráv či profilových tetů, velikou roli. Zamyslete se nad tím, jaký mají Vaše slova zanechat dojem. Při psaní na sebe můžete mnoho prozradit.

Vyzkoušejte naše tipy:

  • Pište s rozvahou a tak, aby Vaše vlastní řádky odpovídaly Vašim představám.
  • Nepište stejnou zprávu mnoha lidem, snažte se každého oslovit individuálně.
  • Zkontrolujte si pravopis a vyhněte se vkládání mnoha tzv. “smajlíků”.
  • Nezapomeňte, že používání vulgárních a obscénních výrazů je přísně zakázáno.

5. Váš tón při psaní zpráv

Internet se zdá být zcela anonymním. Nezapomínejte ale, že na druhé straně rozhovoru je také člověk. Zdánlivá vzdálenost není důvodem k tomu, abychom zraňovali city jiné osoby nebo abychom odpovídali příkře a nepřátelsky. Nenechte se vyprovokovat k verbálním výbuchům. Chovejte se k ostatním uživatelům tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k Vám.

6. Snažte se zabránit nedorozumění

Buďte opatrní při používání humorných nebo sarkastických výrazů. Vždy takové poznámky zřetelně označte, aby nedocházelo k nedorozumění. Myslete na to, že druhý člověk nevidí Vaši mimiku a gesta, které by při osobním kontaktu zabránily případnému nedorozumění.

7. Zacházení s osobními informacemi

Pozitivně se vyvíjející kontakt láká mnoho členů k rychlému prozrazení intimních a soukromých informací. Nespěchejte. Zamyslete se, jestli byste také tak rychle vyzrazovali osobní informace, kdybyste seděli svému protějšku tváří v tvář.

8. Jak někoho odmítnout

Jestliže o druhého člověka nemáte zájem, zdvořile mu to dejte najevo. Stačí krátká, zdvořilá zpráva a Váš protějšek se nemusí trápit čekáním na to, až odepíšete.

9. Jak přijmout odmítnutí

Na druhou stranu respektujte i Vy rozhodnutí ostatních ukončit s Vámi kontakt. Neposílejte další zprávy, které by mohly druhého obtěžovat.

10. Zachování důvěry

Všechny informace, které Vám ostatní členové předají, jsou důvěrné a adresované pouze Vám osobně. Jen pokud Vám to druhý člověk výslovně dovolí, smíte je zpřístupnit někomu třetímu. Samozřejmě nejsou povoleny verbální útoky na jiné členy, vyzrazování a dokumentace soukromých detailů, které se týkají života ostatních, jestliže to dotyčný uživatel výslovně nepovolil.

11. Hledání partnerů za účelem sexuálních kontaktů a jiné nežádoucí aktivity jsou přísně zakázány.

12. Zveřejňování urážlivého obsahu

Zveřejňování textů s násilnickým, rasistickým, extremistickým, diskriminujícím, sexistickým, vulgárním nebo jiným urážlivým obsahem není povoleno. Texty, jež urážejí jiné osoby, či skupiny osob, jejich náboženské cítění; které tyto osoby pomlouvají, ponižují nebo jim verbálně vyhrožují, rovněž nejsou dovoleny.

13. Nahlášení obtěžujících členů

Pomocí manuální kontroly členských profilů a automatického filtru dat se eDarling snaží své členy chránit před podvody, spamy a obtěžováním. Přesto se může stát, že náš systém okamžitě nerozpozná nežádoucí obsah. Prosíme Vás, podpořte nás v našem snažení a nahlaste uživatele, kteří porušují tato pravidla chování nebo nedodržují naše Všeobecné podmínky. Pozor, zneužití funce “Ohlásit” může vést ke zrušení uživatelského konta.

14. Sankce

Veškerý obsah, který vytvoří naši zákazníci, se v případě potřeby ověřuje a za porušení pravidel chování nebo Všeobecných podmínek se udělují sankce. Dojde-li k porušení pravidel, je uživatel na toto porušení upozorněn. Napčíklad texty a fotografie, které nesplňují pravdidla, buou okamžitě zamítnuté nebo vymazané. V případě závažného porušení je na uvážení provozovatele, zda bude účet okamžitě zrušen. Právní kroky mohou následovat.